Nieuws

Jacobskruiskruid bestrijden met... Jacobskruiskruid

Common wasp visiting a yellow flowering Ragwort plant, RuudMorijn
Bron foto: RuudMorijn, iStock (iStock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Jacobskruiskruid, beweiding, bestrijding
  • Interessant voor
    melkveehouders, adviseurs
Bekijk de bronnen
Jacobskruiskruid is een doorn in het oog voor elke melkveehouder. Deze giftige plant is een gevaar voor koeien en kan terecht komen in de kuil of hooi. Biologische melkveehouders bestrijden de plant met de natuurlijke vijand: Jacobskruidaardvlo.

Door de droogte de afgelopen jaren heeft Jacobskruiskruid zich explosief kunnen ontwikkelen in natuurgebieden. Er was weinig concurrentie van gras en er waren nauwelijks natuurlijke vijanden aanwezig. Beweiding van jongvee of droge koeien in een veld vol Jacobskruiskruid is geen probleem. De koeien herkennen de giftige plant. Alleen eenmaal verwerkt in kuil of hooi is de plant niet meer zichtbaar en wordt het wel opgegeten.

Jacobskruidaardvlo

Veehouders doen van alles aan het bestrijden van Jacobskruiskruid. "Het zaad waait ook op andere percelen waar de melkkoeien lopen en die we ook maaien om gras in te kuilen. Dus voor het maaien moeten we wel die plantjes eruit steken", zegt melkveehouder Wim van den Bosch.

Larven van de Jacobskruidaardvlo helpen veehouders van Jacobskruiskruid af. De larven en de volwassen kevers kunnen de plant flink beschadigen. De larven van de kever eten zich door de stengel van de plant heen. Melkveehouder Sjaak Sprangers: "Om de kever zijn gang te laten gaan, moet je eigenlijk niet maaien, maar het perceel met rust laten. Anders krijgen de larven geen kans om zich te ontpoppen en raak je de kever kwijt. Hierdoor is het voor gangbare maaipercelen lastiger om dit toe te passen dan beweidingspercelen."

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Melkveehouder zet kever in tegen Jacobskruiskruid

Bron: Nieuwe Oogst

Lange termijn project

De Jacobskruidaardvlo eet niet in één jaar alle planten weg. Op de proefpercelen van een biologische melkveehouder was na vier jaar het merendeel van het Jacobskruiskruid verdwenen. Hij graaft de plant uit met grond en al. Hierdoor blijven de kevers, larven en eitjes (de eitjes zitten van juli tot mei in de grond) leven en kunnen ze uitgezet worden op een andere plek. De verspreiding van de kever gaat hierdoor sneller.

Kruidenrijk grasland

Door meer kruiden krijg je minder onkruiden. Alleen over het gebruik van specifieke kruiden tegen Jacobskruiskruid is weinig bekend. Voornamelijk productiviteit lijkt erg van belang voor de onderdrukking van Jacobskruiskruid. Grassen en kruiden zijn beter bestand tegen de invasie van Jacobskruiskruid. Onderzoek dat monoculturen vergelijkt met grasklavermengsels vonden een hogere onderdrukking in mengsels dan in monoculturen.