Nieuws

Integrale gebiedsaanpak voor buitengebied, niet versnipperd

Samenvatting
  • Onderwerp
    Integrale gebiedsaanpak buitengebied
  • Interessant voor
    Alle betrokkenen inrichting buitengebied
Bekijk de bronnen
Het Louis Bolk Instituut (LBI) pleit voor een integrale gebiedsaanpak voor het buitengebied. Niet één maar meerdere problemen in het buitengebied tegelijk en in samenhang aanpakken. Zorg ervoor dat zo veel mogelijk belanghebbenden in het gebied betrokken zijn en werk samen aan oplossingen. Een nieuwe landingspagina Integrale Gebiedsaanpak op de website van het 45-jarige LBI wijst de weg!

De huidige stikstofcrisis is nog maar één van de uitdagingen rond de inrichting en het gebruik van het buitengebied. Oplossingen worden vaak gezocht vanuit losse thema’s, zonder samenhang. Het resultaat is dat we in Nederland een functioneel gescheiden landschap hebben, wat het halen van de doelen per individueel thema steeds moeilijker maakt. Wanneer in de praktijk al die thema’s toch bij elkaar komen, werken de afzonderlijk bedachte oplossingen elkaar soms tegen.

Volgens het Louis Bolk Instituut ligt de oplossing in een proces dat de gebiedsaanpak vanaf een zo vroeg mogelijk stadium integraal benadert, dus vanuit zo veel mogelijk thema’s in samenhang. De betrokken actoren zoeken gezamenlijk naar samenhang en synergie. Het LBI heeft hiermee inmiddels ervaring opgedaan in meerdere regio’s in Nederland en heeft een methode ontwikkeld die ook in andere gebieden kan worden toegepast: de Integrale Gebiedsaanpak.

Op de nieuwe landingspagina over de Integrale Gebiedsaanpak laat het LBI zien hoe je niet één maar meerdere problemen in het buitengebied tegelijk kunt aanpakken, samen met zoveel mogelijk belanghebbenden. Je ziet in een overzicht hoe de aanpak werkt, welke projecten er al zijn, welke handvatten je kunt gebruiken, welke publicaties je kunt downloaden, en wie de contactpersonen zijn. In levendige interviews vertellen betrokken onderzoekers over hun onderzoeksprojecten en hoe deze integrale gebiedsprocessen ondersteunen.

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk internationaal erkend kennisinstituut dat onderzoek doet naar duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Dankzij praktijkgericht onderzoek en advies draagt het LBI al meer dan 45 jaar bij aan gezonde bodems, planten, dieren en mensen in hun onderlinge samenhang. De uitgangspunten: grensverleggend, aantoonbaar, samenhangend en toepasbaar.