Nieuws

Facelia goede keuze bestrijding trips in prei

Bij op faceliaplant - Daniele Bollini via iStock
Bron foto: Daniele Bollini (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    gewasbescherming, prei, groenbemester, facelia
  • Interessant voor
    tuinders
Bekijk de bronnen
Brabantse preitelers Adrie van Aert in Ossendrecht en Martijn Hendrickx in Woensdrecht hebben in 2023 niet of nauwelijks hoeven spuiten tegen trips. De ondernemers hadden banker-planten ingezet om zo diverse natuurlijke vijanden aan te trekken. Na één teeltseizoen experimenteren, lijkt facelia de beste keuze.

Gangbare gewasbeschermingsmiddelen tegen (tabak)trips verliezen hun toelating of hun werking door het doorbreken van resistenties. Telers moeten daarom op zoek naar alternatieve bestrijdingsmethoden om trips de baas te zijn.

Preitelers Van Aert en Hendrickx gebruikten in groeiseizoen 2023 diverse bankerplanten (planten die voedsel en veiligheid bieden voor natuurlijke vijanden) voor de bestrijding van trips. De conclusie van de praktijkproeven is dat groenbemester facelia daarin een goede keuze is.

Twee experimenten

Hendrickx besloot om voor de preiteelt facelia in te zaaien met als doel kortschildkevers te lokken. Die bestrijdt de poppen en larven van de trips voordat de prei geplant wordt. Collega-preiteler Van Aert deed het anders. Hij heeft om de 16 meter twee stroken met facelia ingezaaid tussen de prei. Bij hem stond herfstprei in mei-juni en bij Hendrickx stond late prei die eind juli geplant is.

Monitoring

Op de percelen van Hendrickx en Van Aert zijn verschillende tellingen uitgevoerd. Meerdere keren is visueel gescout op de aanwezigheid van trips. Daarnaast zijn er monsters genomen van trips en natuurlijke vijanden in prei, en monsters van trips en nuttige beestjes in de bodem. Dit is gedaan in de facelia, naast de facelia (in de prei) en middenin de prei.

Niet of nauwelijks gespoten

In het eerste jaar van het experiment heeft Hendrickx niet gespoten tegen trips op het proefperceel. Wel stond daar late prei, waar doorgaans minder tripsschade in komt te zitten. Van Aert spoot het gewas één keer met Tracer.

Project Schoon Water

Hendrickx en Van Aert nemen deel aan het project Schoon Water. Dit is een stimuleringsproject van provincie Brabant drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO en de waterschappen. Het doel van dit project is de emissie-vermindering van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermings-middelen naar het oppervlakte- en grondwater. Onderzoeksbureau CLM voert het project uit samen met Delphy en EcoConsult.