Nieuws

College boer: in gesprek met natuurinclusieve pioniers

Samenvatting
  • Onderwerp
    natuurinclusief, college, gesprek, ondernemen, biologisch
  • Interessant voor
    onderwijs, natuurinclusieve boeren, studenten, docenten, melkveehouders, akkerbouwers
Bekijk de bronnen
De camera's draaiden op volle toeren op Aeres MBO Dronten en Hogeschool Inholland. In samenwerking met Nieuwe Oogst vonden er op deze scholen vier opnames plaats voor de College Boer reeks. Het overkoepelende onderwerp voor deze opnames was natuurinclusieve landbouw en alternatieve verdienmodellen.

Voor de eerste sessie in Delft was Arjan Ponsen, gebiedsbeheerder van het Buijtenland van Rhoon vlakbij Rotterdam, te gast. Onder de leiding van Esther de Snoo ondervroegen de studenten Arjan Ponsen over de aanpak die de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon hanteert in het gebied van ruim 600 hectare. In het gebied direct onder Rotterdam langs de Oude Maas zijn meerdere partijen van plan om hoogwaardige akkernatuur te realiseren. Om natuur, recreatie en landbouw in harmonie te ontwikkelen vraagt het soms om innovatieve oplossingen en is het belangrijk om te durven experimenteren. Daar geeft Arjan Ponsen een beeld van in deze opnames van College Boer.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
College Boer met Arjan Ponsen: ‘We gaan het andersom doen’

Bron: Nieuwe Oogst

De tweede sessie werd gehouden met Jan Duijndam, eigenaar van de biologische boerderij Hoeve Biesland vlakbij Delft. Jan vertelt over zijn successen als ondernemer en geeft een goed beeld van het belang van neventakken die een agrarische ondernemer kan opzetten om zijn verdienmodel te spreiden. Esther de Snoo en de studenten zijn onder de indruk van de ondernemende houding van Jan Duijdam en stellen vragen over hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om zijn bedrijf zo succesvol op te stellen.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
College Boer met Jan Duijndam: 'Ik ben geen boer, maar een landschapsbeheerder'

Bron: Nieuwe Oogst

Beide opnames sluiten goed op elkaar aan en geven een beeld van succesvolle implementatie van natuurinclusieve landbouw. De eerste sessie kijkt meer naar de opgaven en oplossingen op gebiedsniveau terwijl de tweede sessie concrete voorbeelden geeft van hoe een bedrijf zich veerkrachtig kan opstellen.

De derde sessie vond plaats op Aeres MBO Dronten (Warmonderhof). Vaak zijn ambtenaren, wetenschappers of beleidsmakers te gast. Dit keer een melkveehouder, een echte College Boer sessie dus. De eerste gast was Sybrand Bouma van De Natuurweide. Hij ging in op de doelen van de overheid die biologisch van nature al haalt, maar het risico dat de melkveehouderij desondanks veel last kan krijgen van generieke maatregelen. Voor de studenten had hij het advies je hart te volgen, wat uiteindelijk de enige manier is om een bij jou passend bedrijf te realiseren.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
College Boer met Sybrand Bouma

Bron: Nieuwe Oogst

De vierde sessie gingen de studenten van Aeres MBO Dronten in gesprek met Joost van Strien, Vakblad Boerderij ondernemer van het jaar in 2022. Zijn akkerbouwbedrijf Zonnegoed is erkend vegan, dieren en dierlijke mest zijn niet van toepassing. Nu voert hij nog natuurcompost aan, een deel van de mineralen zullen in de toekomst uit humane mest moeten gaan komen. De keuze van zijn aanpak als ondernemer van het jaar gaf destijds veel discussie, de boerenwereld was voor een deel ontstemd dat een vegan biologische akkerbouwer ondernemer van het jaar kon zijn. Nieuwe Oogst zag er daarom ook wat tegenop om hem op te nemen, het moest ook weer niet te progressief worden. Het werd uiteindelijk een mooi gesprek, juist omdat er de tijd is om dingen op het gemak uit te werken. Naast het vegan produceren was er gesprek over het voedselbos van 5 hectare dat hij heeft aangelegd. Hij ziet dat als ecologisch fundament van waaruit de biodiversiteit en weerbaarheid van zijn bedrijf wordt gevoed. Of het bos op zichzelf op gaat brengen is nog afwachten, maar Joost verwacht in elk geval meerwaarde voor de rest van het bedrijf. De volgende stap, agroforestry van akkerbouw in combinatie met boomstroken, is in voorbereiding.

De opname van het boerencollege met Joost van Strien is binnenkort terug te kijken op het youtube-kanaal van Nieuwe Oogst.