• artikel
  Melk van het Noorden 15: 34 - 37
  2021

  Boeren volop aan de slag met waterstof

  Het speelveld op de energiemarkt gaat zó veranderen dat er voor boeren flinke kansen liggen in waterstof, voorspellen experts. De eerste boeren zijn er al mee bezig.

 • overig

  Jaarverslag ... / Bionext

  In het jaarverslag legt Bionext verantwoording af over het gevoerde beleid, de inkomsten en uitgaven en de behaalde resultaten. Het jaarverslag omvat de jaarrekening en een bestuursverslag. Bionext is de ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding.

 • overig
 • artikel
  ILEIA newsletter / Informationcentre for Low External Input Agriculture 11 4: 16 - 17
  1995
 • artikel
  ILEIA newsletter / Informationcentre for Low External Input Agriculture 11 4: 20 - 21
  1995
 • rapport
  Profundo
  2009

  Soja Barometer 2009 : een onderzoeksrapport voor de Nederlandse sojacoalitie

  Dit rapport is in opdracht van de sojacoalitie opgesteld als basis voor de publicatie van de ‘Soja Barometer 2009’. Hierin wordt op overzichtelijke wijze aangegeven hoeveel soja er jaarlijks in Nederland wordt ingekocht en verwerkt in voeding en welk deel daarvan verantwoord kan worden genoemd. Bedoeling is om het onderzoek periodiek te herhalen en te zien of de inspanningen van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om de sojateelt duurzamer te maken, zijn vruchten afwerpt. In hoofdstuk 1 wordt de productie en handel van soja wereldwijd aangegeven, alsmede de gevolgen daarvan voor mens en milieu. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de handel en verwerking van soja toegelicht. In hoofdstuk 3 bespreken we de initiatieven en standaarden die er zijn om de productie van soja te verbeteren en de gevolgen voor mens en milieu te beperken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar bedrijven die verantwoorde soja verwerken. De conclusies van dit onderzoek en de relatie met eerdere hoofdstukken staan in hoofdstuk 5.

 • presentatie
  Wageningen UR Glastuinbouw
  2012

  Fertilisation and water management in organic greenhouse horticulture : current situation in the Netherlands

  Powerpointpresentatie over bemesting en watermanagement in de biologische glastuinbouw.

 • factsheet
  Bioconnect
  2009

  Bioconnect vernieuwend, succesrijk, spraakmakend

  In deze brochure wordt het kennisnetwerk Bioconnect beschreven: het ontstaan, de werkwijze van Bioconnect en de resultaten. De onderzoekers en deelnemers komen aan het woord. Het basisprincipe van Bioconnect - ondernemers sturen het onderzoek aan - wordt goed uitgelegd. Een belangrijk hoofdstuk gaat over ketenpartners die deelnemen. Innovatie komt pas goed tot haar recht als alle betrokkenen goed samenwerken.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 25: 30
  2022

  Biologische landbouw moet focussen op sociale bijdrage

  Naast ecologie levert biologische landbouw een positieve bijdrage aan de volksgezondheid en de sociale rechtvaardigheid. Daarop moet meer nadruk komen te liggen en ook vastgelegd kunnen worden in concrete cijfers, stellen deskundigen.

 • artikel
  Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
  2022

  Wat als droogbloemen minder populair worden?

  De biologische sierteelt omvat op dit moment bijna uitslui- tend snijbloemenbedrijven. Deze sector is vrij jong en kent momenteel een exponentiële groei. Vooral het aandeel aan pluktuinen, al dan niet via het CSA-principe, neemt sterk toe. De coronacrisis heeft de populariteit van pluktuinen, en bij uitbreiding de ganse sierteelt (al dan niet bio) de hoogte ingejaagd. Naast pluktuinen zijn er ook een aantal biobloe- mentelers actief die hoofdzakelijk een B2B afzet kennen en verkopen aan floristen.

 • artikel
  Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
  2022

  Enten van aubergines in tunnelteelt loont

  Er zijn heel wat rassen paarse aubergine op de markt, wat het niet eenvoudig maakt om een goede keuze te maken. Om te achterhalen hoe verschillende rassen paarse aubergine presteren in een tunnelteelt op vlak van opbrengst en ziektegevoeligheid voor Verticillium, werd een rassenproef met 8 verschillende rassen aangelegd. Bijkomend werd nagegaan of enten van aubergine een meerwaarde is voor een tunnelteelt.

 • artikel
  Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
  2022

  Rassenproef late herfstprei bio 2021 : Bioras Oslo blijft goede score behalen

  Het ras Oslo bevestigt opnieuw de goede resultaten van de twee voorgaande jaren en is zo een goede keuze voor de teelt van herfstprei onder biologische omstandigheden. Samen met Cherokee en Poulton behaalt het de hoogste opbrengst in de proef. Poulton had wel behoorlijk wat roestschade. Na bewaring hielden de rassen goed stand, Oslo en Darter hadden de beste houdbaarheid.

 • rapport
  Proefcentrum voor Sierteelt
  2022
 • rapport
  Bionext
  2022

  Diversiteit in teelt : greenpaper

  Alles over diversiteit bij het verbouwen van gewassen in de nieuwe Greenpaper 'Diversiteit in teelt'. Het Greenpaper is gratis te downloaden na het achterlaten van je gegevens op de Bionext website.

 • artikel
  Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw 2: 18 - 21
  2022

  Biodynamische landbouw is ontwikkelings-landbouw : Veganistisch én biodynamisch. Kan dat?

  Voor Joost van Strien was het een zoektocht om het bedrijfsorganisme van zijn akkerbouwbedrijf zo te ontwikkelen, dat het zichzelf in stand hield. Zo groeide Zonnegoed toe naar een 100% plantaardig bedrijf. Het gevolg was dat hij zijn Demeter keurmerk moest inleveren. Klaas-Jan Stiksma en Joep Jeuken van gemengd bedrijf Gaos vinden een biodynamische boerderij zonder dieren niet compleet.

 • artikel
  Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid
  2019

  Hoeve Biesland

  Dit is het verhaal van Jan Duijndam. Hij is veehouder en ondernemer op Hoeve Biesland, een biologisch-dynamische boerderij in de Randstad waar vlees, brood, rauwe melk en groenten geproduceerd worden. Er is een boerderijwinkel met streekproducten, er wordt arbeidsmatige dagbesteding aangeboden, er wordt aan horeca geleverd en ze zijn actief in landschapsbeheer.

 • artikel
  Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
  2022

  Verslag: workshop en proefveldbezoek Proefcentrum Pamel 08/06/2022

  Op 8 juni was iedereen met interesse in aardbeien en kleinfruit van harte welkom in Proefcentrum Pamel.

 • artikel
  Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
  2022

  Monitoring van worminfecties op een (bio-)leghennenbedrijf kan veel leed en geld besparen!

  Worminfecties in de (bio-)leghennensector werden vroeger vaak systematisch behandeld met het diergeneesmiddel flubendazole. In het recent afgelopen CCBT-project Prebebioleg was het doel van partners ILVO en Bioforum om (bio-)pluimveehouders handvaten aan te reiken om het gebruik ervan te reduceren zonder verlies aan technische prestaties en dierenwelzijn. Er werd heel wat literatuur en praktijkinfo verzameld rond preventieve en alternatieve strategieën en verschillende ‘standard operating procedures (SOP’s)’ werden opgesteld en uitgetest op praktijkbedrijven. Deze SOP’s rond monitoring en diagnostiek, preventie van insleep en verspreiding, en behandelingsstrategieën werden zeer toegankelijk opgesteld en verschaffen de (bio-)pluimveehouders meer info rond wormbestrijding.

 • artikel
  Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
  2022

  Gebruik van ruwvoeders op biologische varkensbedrijven

  Deze proef was een verkennende studie naar het inschakelen van ruwvoeder in een biologisch varkensbedrijf om de speendip door een beperkte opname van vast voeder na spenen te vermijden. De groei van de biggen die GPS van triticale en veldbonen of maiskuil kregen was echter niet verschillend van de groei in de controlegroep. Ruwvoeder verstrekking bij de drachtige zeugen en zeker het voederen van maiskuil zorgde volgens de varkenshouder voor een besparing op het mengvoederverbruik.

 • artikel
  Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
  2022

  Rassenproef winterprei bio 2021: Laston scoort op alle vlakken, Oslo haalt hoogste opbrengst

  Inagro legde in 2021 een rassenproef bio winterprei aan. Daaruit bleek dat het ras Laston een goede opbrengst haalde en zich bovendien heel sterk toonde op vlak van ziekteresistentie, kwaliteit en bewaring. Een nieuw ras om verder in de gaten te houden dus. Het bioras Oslo haalde opnieuw de hoogste opbrengst met een goede kwaliteit. Gladius schoot op vele vlakken tekort. We onthouden 2021 als een nat teeltseizoen, zowel bij de start als tijdens het groeiseizoen. De winter die erop volgde was zacht met weinig vorst. De roestaantasting was bij het naderen van de oogst beperkter dan het voorgaande seizoen.

1 2 3 ... 423