Nieuws

Is biologisch wel duurder?

Varkens in de wei - Fred van Welie via Wageningen UR
Bron foto: Fred van Welie, Wageningen UR
Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Biologisch, prijs
  • Interessant voor
    Biologische ondernemers, consumenten
Bekijk de bronnen
Veel mensen vragen zich af waarom biologisch duurder is. De nieuwe greenpaper van Bionext laat zien waar de prijsverschillen vandaan komen. Daarvoor kijkt men niet alleen naar de productiekosten van verschillende producten, maar ook naar de kosten voor de maatschappij.

Dierlijke producten

Dierlijke biologische producten zijn vaak duurder, omdat de dieren meer ruimte krijgen. Grond in Nederland is duur, dus de kosten zijn dan hoger voor de boer. De hogere prijs vertaalt zich wel direct in een verbeterd dierenwelzijn. Daarnaast krijgen biologische dieren biologisch voer, wat duurder is en dus ook tot hogere kosten leidt.

Plantaardige producten

Plantaardige producten zijn duurder omdat er geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. In 2019 werd in Nederland 9,3 miljoen kg gewasbeschermingsmiddelen verkocht. Hiervan werd 2,74 miljoen kg gebruikt voor onkruidbestrijding en loofdoding. In de biologische landbouw is dit verboden.

Biologische boeren halen onkruid mechanisch of met de hand weg. Hierdoor komen er geen bestrijdingsmiddelen in het water of milieu terecht. Om plantenziektes te verminderen en een gezond gewas te telen, werken biologische boeren met gewasrotatie. Dit is arbeidsintensiever vergeleken met het telen van een monocultuur.

Impact gewasbeschermingsmiddelen

De impact van gewasbeschermingsmiddelen is groot. Mensen komen ermee in aanraking via voedsel, water, lucht of (in)direct contact. Blootstelling aan deze middelen wordt in verband gebracht met ziektes als kanker, Alzheimer en Parkinson, maar ook hormoonverstoringen en vruchtbaarheidsproblemen. De symptomen kunnen subtiel zijn, waardoor artsen ze niet altijd herkennen. Gewasbeschermingsmiddelen veroorzaken op die manier extra kosten voor de maatschappij die niet zijn doorberekend in de prijs van het product.

Biologische verwerking

Voor de verwerking van biologische producten gelden strenge Europese normen. Synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen zijn niet toegestaan. Zo moet vanillevla gemaakt zijn met echte vanille, in plaats van synthetische vanille. Daarnaast mag je bijvoorbeeld biologisch voedsel niet ‘doorstralen’ om de houdbaarheid te verlengen.

Is biologisch duurder?

Op dit moment is de prijs van een product niet de afspiegeling van de echte prijs. De kosten voor o.a. CO2-uitstoot, vervuiling van het water, de gezondheidszorg en verlies van biodiversiteit zijn niet in de prijs inbegrepen. Bij biologische producten wordt gestreefd naar een eerlijke prijs: de kosten, baten en risico’s zijn verdeeld over de hele keten, met duurzaamheid als norm. Biologische producten kosten dus meer in de supermarkt, maar zijn niet echt duurder dan andere producten. Ook het Ministerie van Landbouw onderschrijft dit. Ze onderzoeken de mogelijkheid om prijsverschillen te verkleinen, door bijvoorbeeld ‘true pricing’ van niet-biologische producten. Bij true pricing wordt de sociale en ecologische impact meegerekend in de prijs van een product. Daardoor stijgt de prijs van een product dat niet duurzaam geproduceerd wordt zodat een eerlijke vergelijking mogelijk is.